GABORAS
Mobil Uygulama
İndir
Çerez Politikası

İşbu Çerez Politikası (ki bundan böyle kısaca “Politika” olarak anılacaktır) GABORAS Gayrimenkul Borsası A.Ş. (ki bundan böyle kısaca kısaca “GABORAS” olarak anılacaktır) tarafından hazırlanmıştır ve www.gaboras.com.tr’ nin Kullanım Koşullarının ekini oluşturmaktadır.

www.gaboras.com.tr (ki bundan böyle kısaca “Portal” olarak anılacaktır) ziyaretçilere kullanımlarına göre kişisel içerik ve reklamlar göstermek, Portal üzerinde trafik analizi gerçekleştirmek ve ziyaretçi kullanım alışkanlıklarını anlamak amacıyla Çerezler kullanılmaktadır

İşbu Politika Portal’da hangi Çerezlerin, neden kullanıldığı ve ziyaretçilerin bu konudaki tercihlerini nasıl yönetebileceğini açıklamak, ziyaretçileri hakları hakkında bilgilendirmek amacıyla GABORAS tarafından hazırlamıştır.

1. Çerez (‘Cookie’) Nedir?

Çerezler, ziyaret ettiğiniz web siteleri tarafından oluşturulan, tarayıcılar aracılığıyla bilgisayarınıza (veya akıllı telefon ya da tablet gibi web sitesi kullanılan diğer cihazlarınıza) kaydedilen ve çoğunlukla harf ve rakamlardan oluşan çok küçük metin dosyalarıdır. Çerezler, site tercihleriniz veya profil bilgileriniz gibi göz atma bilgilerini depolar.

Çerezler, Site’yi ziyaret ettiğinizde, web tarayıcınız tarafından yüklenir ve Site’ye girmiş olduğunuz cihazda saklanır. Çerezler ziyaretiniz sırasında yapacağınız taramaları kolaylaştırmak ve Site’yi kullanıcı dostu kılmak için gereklidirler ve cihazınıza herhangi bir zarar vermezler.

Çerezler ziyaretçilere ilişkin isim, cinsiyet veya adres gibi kişisel verileri içermezler.

Çerezler, ziyaret ettiğiniz web sitesini yöneten sunucular tarafından oluşturulurlar. Böylelikle ziyaretçi aynı siteyi ziyaret ettiğinde sunucu bunu anlayabilir. Çerezler, web sitesi sahiplerine aynı ziyaretçinin siteyi yeniden ziyaret ettiğini gösteren kimlik kartlarına benzetilebilir.

2. Hangi Çerezler Kullanılmaktadır?

Çerezler, sahiplerikullanım ömürleri ve kullanım amaçları bakımından sınıflandırılabilir. 

 • Sahibine göre, web sitemizde Portal çerezleri ve üçüncü taraf Çerezler kullanılmaktadır. Portal çerezleri, GABORAS tarafından yönetilirken, üçüncü taraf çerezlerini farklı firmalar yönetmektedir.
 • Kullanım ömrüne göre, web sitemizde  oturum çerezleri ve kalıcı çerezler kullanılmaktadır. Oturum çerezleri ziyaretçinin Portal’i terk etmesiyle birlikte silinirken, kalıcı çerezler değişen sürelerle ziyaretçilerin cihazlarında kalmaktadır.
 • Kullanım amaçlarına göre, Portal’da teknik çerezlerdoğrulama çerezlerihedefleme/reklam çerezlerikişiselleştirme çerezleri ve analitik çerezler kullanılmaktadır.

3. Çerezler Neden Kullanılmaktadır?

Çerezler aşağıdaki amaçlar kapsamında Portal’da kullanılmaktadır:

 • Portal’in çalışması için gerekli temel fonksiyonları gerçekleştirmek. Örneğin, Portal üyelerinin üyelik bilgileriyle giriş yapabilmesi, web sitesi üzerinde gezinme bilgilerinin ve site üzerinde üyelik kullanım geçmişinin izlenmesi.
 • Portal’i analiz etmek ve Portal’in performansını arttırmak. Örneğin, Portal’i ziyaret edenlerin sayısını tespit ederek performans ayarlarının yapılması veya ziyaretçilerin aradıklarını bulmalarının kolaylaştırılması.
 • Portal’in işlevselliğini arttırmak ve kullanım kolaylığı sağlamak. Örneğin, Portal’i ziyaret eden ziyaretçinin daha sonraki ziyaretinde kullanıcı adı bilgisinin ya da arama sorgularının hatırlanması veya Portal üzerinden üçüncü taraf sosyal medya faaliyetlerine bağlantı sağlamak.
 • Kişiselleştirme, hedefleme ve reklamcılık faaliyeti gerçekleştirmek. Örneğin, ziyaretçilerin görüntüledikleri sayfa ve ürünler üzerinden ziyaretçilerin ilgi alanlarıyla ilgili reklam gösterilmesi.

4. Çerez Tercihleri Nasıl Yönetilir?

GABORAS, kişisel verilerin korunmasına büyük önem vermektedir. Bu sebeple ziyaretçilerin kendilerine ait hangi kişisel verilerin toplanması hususunda tercihlerini serbestçe belirtmesi ve kullanabilmesi GABORAS’ın öncelikli amacıdır. GABORAS, kişisel verilere yetkisiz erişim veya bu bilgilerin kaybı, hatalı kullanımı, ifşa edilmesi, değiştirilmesi veya imha edilmesine karşı korumak için gerekli önlemleri almaktadır. Ancak, Portal’in çalışması için zorunlu olan Çerezler konusunda tercih yönetimi mümkün olamamaktadır. Ayrıca, bazı Çerezlerin kapatılması halinde Portal’in çeşitli fonksiyonlarının çalışmayabileceğini, GABORAS tarafından gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın, Site’ye ve sisteme yapılan saldırılar sonucunda kişisel verilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, GABORAS’ın bu durumu derhal sizlere ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na bildirerek ve gerekli önlemleri alacağını hatırlatırız.

Portal’de kullanılan Çerezlere dair tercihlerini ne şekilde yönetebileceğinize ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir: 

 • Ziyaretçiler, Portal’i görüntüledikleri tarayıcı ayarlarını değiştirerek çerezlere ilişkin tercihlerini kişiselleştirme imkânına sahiptir. Eğer kullanılmakta olan tarayıcı bu imkânı sunmaktaysa, tarayıcı ayarları üzerinden Çerezlere ilişkin tercihleri değiştirmek mümkündür. Böylelikle, tarayıcının sunmuş olduğu imkânlara göre farklılık gösterebilmekle birlikte, veri sahiplerinin çerezlerin kullanılmasını engelleme, çerez kullanılmadan önce uyarı almayı tercih etme veya sadece bazı Çerezleri devre bırakma ya da silme imkânları bulunmaktadır. Bu konudaki tercihler kullanılan tarayıcıya göre değişiklik göstermekle birlikte genel açıklamaya https://www.aboutcookies.org/ adresinden ulaşmak mümkündür. Çerezlere ilişkin tercihlerin, ziyaretçinin Portal’e erişim sağladığı her bir cihaz özelinde ayrı ayrı yapılması gerekebilecektir.
 • Google Analytics tarafından yönetilen Çerezleri kapatmak için tıklayınız.
 • Google tarafından sağlanan kişiselleştirilmiş reklam deneyimini yönetmek için tıklayınız.
 • Birçok firmanın reklam faaliyetleri için kullandığı çerezler bakımından tercihler Your Online Choices üzerinden yönetilebilir.
 • Mobil cihazlar üzerinden Çerezleri yönetmek için mobil cihaza ait ayarlar menüsü kullanılabilir.

5. Ziyaretçiler Hangi Haklara Sahip?

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca ziyaretçiler, GABORAS’a başvurarak, kendirleriyle ilgili,

 • Herhangi bir kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme;
 • Kişisel verileriniz işlenmişse işlenme faaliyetlerine ilişkin olarak bilgi talep etme;
 • Kişisel verilerinizin işlenme amaçlarını öğrenme ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme;
 • Kişisel verilerin yurt içinde veya yurt dışında üçüncü kişilere aktarılmış olması durumunda bu kişileri öğrenme;
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması veya Şirket’in söz konusu verileri işleyebilmek için hukuki dayanağı veya meşru menfaatinin bulunmaması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme;
 • Şirket’ten, yine Şirket tarafından yetkilendirilen ve kişisel verileri işleyen üçüncü kişilerin bu bölüm kapsamındaki haklarınıza saygı duymasını sağlamasını talep etme;
 • Kişisel verilerin otomatik sistemler vasıtasıyla işlenmesi sonucu ortaya çıkabilecek aleyhte sonuçlara itiraz etme ve;
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı bir şekilde işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın tazmin edilmesini isteme;

Haklarına sahipsiniz.

Söz konusu haklar, kişisel veri sahipleri tarafından yazılı olarak ya da kayıtlı elektronik posta adresi üzerinden iletildiğinde her hâlükârda 30 (otuz) gün içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır. Taleplere ilişkin olarak herhangi bir ücret talep edilmemesi esas olmakla birlikte, GABORAS, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen ücret tarifesi üzerinden ücret talep etme hakkını saklı tutar.

6. Rıza ve Politika’daki Değişiklikler

GABORAS, işbu politika ile ziyaretçilerine Çerez kullanımı konusunda detaylı açıklama sunmayı ve Çerez tercihleri konusunda bilgilendirmede bulunmayı hedeflemiştir. Bu kapsamda, Portal’da yer alan Çerez bilgilendirme uyarısının kapatılması ve Portal’in kullanmaya devam edilmesi halinde Çerez kullanımına rıza verildiği kabul edilmektedir. Ziyaretçilerin Çerez tercihlerini değiştirme imkânı her zaman saklıdır.

GABORAS, Politika hükümlerini dilediği zaman değiştirebilir. Güncel Politika Portal’de yayınlandığı tarihte yürürlük kazanır.

Oturum ÇerezleriOturum çerezleri ziyaretçilerimizin Portal’i ziyaretleri süresince kullanılan, Portal’ın kapatılması akabinde silinen geçici olan çerezlerdir. Bu tür çerezlerin kullanılmasının amacı ziyaret süresi içinde Portal’in düzgün bir biçimde çalışmasını sağlamaktır.
Kalıcı ÇerezlerKalıcı çerezler Portal’in işlevselliğini artırmak, ziyaretçilerimize daha hızlı ve iyi bir hizmet sunmak amacıyla kullanılan çerez türleridir. Bu tür çerezler ziyaretçi tercihlerini hatırlamak için kullanılır ve tarayıcılar vasıtasıyla kullanılan cihazda depolanır. Kalıcı çerezlerin bazı türleri Portal’i kullanım amacınız gibi hususlar göz önünde bulundurarak sizlere özel öneriler sunulması için kullanılabilmektedir.
Kalıcı çerezler sayesinde Portal, aynı cihazla tekrardan ziyaret etmeniz durumunda, cihazınızda Portal tarafından oluşturulmuş bir çerez olup olmadığı kontrol edilir ve var ise, sizin siteyi daha önce ziyaret ettiğiniz anlaşılır ve size iletilecek içerik bu doğrultuda belirlenir ve böylelikle sizlere daha iyi bir hizmet sunulur.
Bu çerezler tarayıcınızda saklanan ve tarafınızdan silininceye dek veya son kullanım tarihine kadar geçerliliğini koruyan çerezlerdir.
ÇerezlerTeknik çerezler ile Portal’in çalışması sağlanmakta, web sitesinin çalışmayan sayfaları ve alanları tespit edilmektedir.
Otantikasyon ÇerezleriZiyaretçilerin şifrelerini kullanarak Portal’e giriş yapmaları durumunda, bu tür çerezler ile, ziyaretçinin Portal’de ziyaret ettiği her bir sayfada site kullanıcısı olduğu belirlenerek, kullanıcının her sayfada şifresini yeniden girmesi önlenir.
Hedefleme/Reklam ÇerezleriPortal’de kullanıcılara sunulan reklamları özelleştirmek ve zaten görüntülenmiş reklamların tekrar gösterilmesini engellemek için kullanılan çerez türleridir.
Kişiselleştirme ÇerezleriKullanıcıların tercihlerini farklı Portal sayfalarını ziyarette de hatırlamak için kullanılan çerezlerdir. Örneğin, seçmiş olduğunuz dil tercihinizin hatırlanması.
Analitik ÇerezlerAnalitik çerezler ile Portal’i ziyaret edenlerin sayıları, Portal’de görüntülenen sayfaların tespiti, Portal ziyaret saatleri, Portal sayfaları kaydırma hareketleri gibi analitik sonuçların üretimini sağlayan çerezlerdir.