GABORAS Üyelik Sözleşmesi

 • TARAFLAR
  1. İşbu Üyelik Sözleşmesi ve ekleri, “İkitelli Osb Mah. Yıldız Teknik Üniversitesi İkitelli Teknopark Z-09, 34490 Başakşehir/İstanbul-Türkiye” adresinde mukim GABORAS GAYRİMENKUL BORSASI AŞ (Bundan böyle kısaca GABORAS olarak anılacaktır) ile GABORAS tarafından işletilen ve hizmet sunulan internet sitelerine üye olmak için iş bu sözleşme ve ekleri ile internet sitelerinde yayınlanan kullanım şartlarına onay veren ve kabul eden (ki bundan böyle ÜYE olarak anılacaktır) arasında elektronik ortamda yapılmış ve aynı anda yürürlüğe girmiştir.
 • TANIMLAR
  1. Gaboras İnternet Siteleri: GABORAS’ın iş bu sözleşme kapsamında ÜYE’nin tercih ve talep ettiği “Hizmetler”ini sunduğu internet siteleridir. GABORAS, gerek gördüğü takdirde hizmet sunulacak alan adlarını ÜYE’ye bildirmek kaydı ile değiştirebilecektir. Değişiklik halinde bildirilen alan adı hizmet sunum yeri olacaktır.
  2. Ziyaretçi: İnternet sitesine erişim sağlayan üye veya üye olmayan gerçek veya tüzel kişilerin bütününü ifade eder.
  3. Üye: GABORAS’ın internet siteleri üzerinden veya 3.kişiler tarafından sunulan ürün veya hizmetlerden yine GABORAS tarafından belirlenen koşullarda yararlanan veya faydalanan aynı zamanda kendi hizmet veya ürünlerini diğer kullanıcılara arz ederek ticari faaliyet gösteren veya diğer üyelerin hizmet veya ürünlerini talep eden, gerçek veya tüzel kişileri ifade eder. Üyenin, hangi statüde üye olabileceği, ürün veya hizmetleri hangi usul veya şartlar ile arz veya talep edebileceği ile kullanım koşulları ve sair hususlar iş bu sözleşme, ekleri ya da GABORAS tarafından belirlenecektir.
  4. Üyelik: ÜYE olmak için başvuru yapan Ziyaretçi’nin üyelik formunda yer alan bilgilerin teyit edilerek GABORAS tarafından onaylanması ve üyelik başvurusunun onaylandığına dair bildirim ile kazanılan statüdür. Üyelik işlemleri tamamlanmadan ÜYE olma hak ve yetkisine sahip olunamaz. Üyelik, hak ve yükümlülükleri başvuruda bulunan üyelik başvuru yapan kişiye ait olan kısmen veya tamamen 3.kişilere devredilemeyen hak ve yükümlülüklerdir. GABORAS, üyelik başvurusunu herhangi bir gerekçe göstermeksizin reddedilebilir veya ek şart ve koşullar talep edilebilir. GABORAS, herhangi bir gerekçe göstermeksizin ÜYE’nin üyelik statüsünü sona erdirebilir. GABORAS, herhangi bir nedenle üyelik statüsü sona eren kişinin daha sonra yapacağı “üyelik” başvurusunu kabul etmeyebilir.
  5. Üyelik Sözleşmesi: ÜYE tarafından başvuru yapılır iken elektronik olarak onaylanan iş bu sözleşmeyi ve eklerini, ayrıca internet sitelerinde yayınlanacak kullanım şartları ve kuralları ile bir bütün olan tüm elektronik belgeleri ifade eder. GABORAS, internet sitelerinde yayınladığı bu belgelerde yasal zorunluluklar, ticari şartlar ve sair nedenler ile gerektiği zaman değişiklikler veya güncellemeler yapabilir. Bu değişiklik veya güncellemeler ÜYE’ye elektronik olarak bildirildiği veya internet sitelerinde yürürlüğe girmiş sayılır.
  6. Üyelik Hesabı : ÜYE’nin internet siteleri içerisinde bulunan hizmetlerden yararlanmak için gerekli olan iş ve işlemleri gerçekleştirdiği, kişisel ve iletişim verilerini güncelleyip değiştirebildiği, yararlanılan hizmetlere ilişkin mali, hukuki ve idari her türlü iş ve işlemi yapabildiği, gerektiğinde alacak ve borçlarını, ödemelerini vs görebileceği, GABORAS veya sair 3.kişi kullanıcılar ile iletişime geçebildiği veya kendisi ile iletişime geçilebilen, yararlandığı hizmetlerle, skorlama, derecelendirme ve sair hususlara ilişkin raporlama ve verilere erişebildiği, münhasıran kendisi tarafından belirlenen ve kendisi tarafından kullanılacağını taahhüt ettiği kullanıcı adı ve şifresi ile erişilebilen ÜYE’ye özel internet sayfaları bütününü ifade eder.
  7. Hizmetler : GABORAS tarafından internet siteleri üzerinden sunulan ücretli veya ücretsiz tüm hizmetleri ifade eder. ÜYE’nin sunulan bu hizmetlerden hangisinden faydalanıp faydalanmayacağı kendi tercihine, GABORAS tarafından belirlenen koşullara ve hizmet bedelinin ödemesine göre belirlenecektir. GABORAS, sunduğu hizmetlerde dilediği zaman ve dilediği şekilde değişiklikler veya uyarlamalar yapabilir. Hizmetlerin sunumuna ilişkin paketler, fırsatlar, kampanyalar, iskonto, kullanım-erişim kısıtlamaları ve sair her türlü ticari şart ve koşullarını değiştirebilir. Bu değişiklik veya uygulamalar internet sitelerinden yayınlanarak veya üyeye e-posta bildirimi yapılarak yürürlüğe girecektir.
  8. İçerik : İnternet sitelerinde ÜYE yayınlanan ve erişimi mümkün olan her türlü bilgi, yazı, dosya, resim, video, rakam vb. görsel, yazımsal ve işitsel imgeleri ifade eder.
  9. GABORAS Arayüzü : GABORAS ve ÜYE’ler tarafından oluşturulan içeriğin ziyaretçiler tarafından görüntülenebilmesi ve GABORAS veritabanından sorgulanabilmesi amacıyla kullanıma sunulan, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında korunan ve tüm fikri mülkiyet hakları GABORAS’a ait olan tasarım, veri ve sair üzerinden yapılabilecek her türlü işlemin gerçekleştirilmesi için bilgisayar programına komut veren internet sayfaları bütünüdür.
  10. GABORAS Veritabanı : İnternet Sitesi dahilinde erişilen içeriklerin depolandığı, tasnif edildiği, sorgulanabildiği ve erişilebildiği GABORAS’a ait olan 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu ve sair mevzuatlar gereği korunan veritabanıdır.
  11. Mobil Uygulama : İnternet sitesine mobil cihazlardan (cep telefonu, tablet vs) erişim için gerekli olan ve App Store, Google Play Store ve sair ortamlardan indirilerek cihazlarda kullanılan yazılımları ifade eder.
  12. Yerel Ağ : ÜYE’nin kendi hizmet veya ürünlerini diğer kullanıcılara İnternet Siteleri üzerinden arz ederek ticari faaliyet gösterdiği veya diğer kullanıcıların veya GABORAS’ın hizmet veya ürünlerini talep edebildiği etkileşim ağıdır. Yerel Ağ üyelik koşullarını kabul eden ÜYE, Yerel Ağa başvurabilir ve akabinde GABORAS’ın onayı ile sisteme katılabilir. Emlak Alım-Satım ve Kiralama Aracılığı, Gayrimenkul Değerleme, Gayrimenkul Hukuki Risk Analizi, İmar İşleri, Proje, Tamirat-Tadilat, Eğitim vs. hususlarında kendi hizmet veya ürünlerini sunabilecektir. Bu statüdeki ÜYE’lere gerek GABORAS veya gerekse diğer kullanıcıları tarafından mal veya hizmet sunumu için talepte bulunulabilir veya taleplere aracılık yapılabilir. GABORAS, bu haldeki hizmetlerde 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkındaki Kanun ve sair mevzuatuyarınca aracı hizmet sağlayıcı konumundadır. GABORAS, yerel ağ kullanıcılarına ürün veya hizmetlerini sunmaları için içerik veya görsellerden oluşan kullanım alanı tahsis edebilecektir. Bu alana “sanal mağaza” kabul edilebilecektir.
  13. Üye tipi: ÜYE’nin Yerel Ağ sistemine kayıt olurken belirtmek zorunda olduğu ve hâlihazırda faaliyette bulunduğu mesleği ve/veya çalışma alanını ifade eder. (Emlak Danışmanı, Müteahhit, Mali müşavir, Değerleme Uzmanı vb.) Yerel Ağı’n 3 üye tipi vardır;
   1. Yerel Ağ Sorumlusu: Tanımlı Bir GABORAS Coğrafi Alanı’nda, Uzmanlık Seviyesi Ve Üye Tipine göre münhasır hizmet sağlayıcı olan kişiyi,
   2. Yerel Ağ Temsilcisi: Tanımlı bir GABORAS Coğrafi Alanı’nda, Uzmanlık Seviyesi Ve Üye Tipine göre hizmet sağlayıcı (münhasır olmayan) olan kişiyi,
   3. Yerel Ağ Üyesi: Marketteki gayrimenkulleri görme ve işlem yapma yetkisine sahip gelir paylaşımına dâhil olabilen kullanıcı üye olan kişiyi ifade eder.
  14. Uzmanlık Seviyesi: ÜYE’nin Yerel Ağ sistemine kayıt olup faaliyette bulunduğu mesleği ve/veya çalışma alanında elde ettiği yetkinlikleri ifade eder. (Satılık Konut Konusunda Uzman Emlak Danışmanı, Fabrika değerlemesinde uzman değerleme uzmanı vb.)
  15. GABORAS Coğrafi Alan : GABORAS aitürün ve hizmetlerin geçerli olduğu, GABORAS tarafından hizmetlerin tanımlandırıldığı ve sınırlandırılabildiği ÜLKE, ÜLKE/ŞEHİR, ÜLKE/ŞEHİR/İLÇE, ÜLKE/ŞEHİR/İLÇE/MAHALLELERİ ve GABORAS tarafından koordinatları tanımlanmış coğrafi alanı ifade eder. (İstanbul Bütünü, İstanbul /Küçükçekmece ilçesi bütünü, İstanbul /Küçükçekmece /Atakent Mah. Bütünü vb)
  16. Yerel Ağ Sorumlusu : Belirli bir GABORAS Coğrafi Alan’ında, Uzmanlık Seviyesi Ve Üye Tipine özel GABORAS’ın GOS ve Yerel Ağ dahil tüm ürün ve hizmetlerinin 3. taraflara aktarılması, tanıtılması ve hizmet üretilmesi görevlerini GABORAS tarafından belirlenen yıllık ücret karşılığında münhasıran yerine getiren ve ayrıca 3.kişiler ile yapacağı ticaretten kaynaklı gelirden GABORAS tarafından belirlenmiş ve kendisi tarafından kabul edilmiş paylaşım oranları ile yapan gerçek veya tüzel kişileri ifade eder.
  17. Yerel Ağ Temsilcisi : ÜYE’ler içerisinden Yerel Ağ üyeliğine online olarak başvurmuş, Gaboras Coğrafi Alan’ını ve Uzmanlık Seviyesini tanımlamış, GABORAS tarafından belirlenen kriterleri karşılamış ve yine GABORAS tarafından talep edilen belge, bilgi, sertifika vb. yetkinliklerini GABORAS’a sunmuş olan gerçek ve tüzel kişileri ifade eder. Yerel Ağ Temsilcisi, Gaboras Coğrafi Alan ve Uzmanlık Seviyesine bağlı olarak tanımlı veya yönlendirilmiş ve GABORAS tarafından onaylanmış iş başlıklarında hizmet veya ürün sağlaması durumunda GABORAS tarafından belirlenen ürün ve hizmet sağlama bedellerinin üzerinden yine GABORAS’ın belirlediği oranda komisyon almaya hak kazanır.
  18. Yerel Ağ Gelir Paylaşımı : Yerel Ağ platformu üzerinden yapılan ticarette GABORAS tarafından belirlenmiş platform kullanımı dâhil taraflar arası gelir paylaşımını ifade eder.
  19. Yorum ve Puan Sistemi : ÜYE tarafından sunulan ürün/hizmetlerin güvenirliğini, bilgilendirme, memnuniyet, gelir üretim, süreç yönetimi süresi, yorum, portföyler dahil vs. münhasıran GABORAS tarafından belirlenen kriterler çerçevesinde ÜYE’nin derecelendirilmesidir.  GABORAS, derecelendirme/skorlama sisteminin sorularını ve bunların puanlarını, yazılımı, içeriklerini tek taraflı olarak belirleyip ilan edebilecek, gerektiğinde ihtiyaçlara ve taleplere göre değiştirebilecektir. Her ÜYE otomatikman bu skorlama sistemine tabi tutulabilir, tüm girdi ve çıktılarının her türlü kullanım hakları GABORAS’a aittir.  ÜYE’ye verilecek derecelendirme ve puanlardan kaynaklanacak 3. Kişilerin karar ve eylemleri de dâhil herhangi bir sonuçtan GABORAS sorumlu değildir.
  20. Eğitim Portalı : GABORAS tarafından sunulan eğitim ve içeriklerin bulunduğu alanıdır.
  21. Kullanım Koşulları : İnternet siteleri üzerinden sunulan ürün veya hizmetlerin kullanım, istifade, fiyat ve sair hususların yer aldığı GABORAS tarafından belirlenen ve web sitesinde/sitelerinde ilan edilen kullanım koşullarını ifade eder.
  22. Kişisel Verileri Koruma Mevzuatı :Başta 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) olmak üzere Kişisel Verilerin korunmasına ilişkin çıkarılan veya yürüklükte bulunan her türlü kanun, Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası sözleşme, tüzük, yönetmelik, tebliğ, genelge, Kişisel Verileri Koruma Kurulu kararlarını ifade eder.
  23. Kişisel Veri : 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun’un (KVKK) 3/d maddesi uyarınca, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgidir.
  24. Özel Nitelikli Kişisel Veri : 6698 sayılı KVKK m.6/1’de sayılan Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel veridir.
  25. Kişisel Verilerin İşlenmesi : Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemdir.
  26. Veri Sahibi/İlgili Kişi : Kişisel verileri işlenen gerçek kişidir.
 • KONU ve KAPSAM
  1. İşbu Üyelik Sözleşmesi’nin konusu; GABORAS’ın internet siteleri veya mobil uygulamalar üzerinden sunduğu ürün veya hizmetlere ilişkin tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.
  2. Taraflar arasında internet siteleri  üzerinden sunulan ürün veya hizmetlere ilişkin ayrıca başka bir sözleşme yapılmamış veya benzeri bir belge düzenlenmemiş ise iş bu sözleşme hükümleri uygulanacaktır.
  3. Üyelik sözleşmesi ve ekleri ile internet siteleri  içerisinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin GABORAS tarafından yapılan tüm uyarı, bildirim, uygulama ve açıklama gibi beyanlar kapsam dahilindedir. ÜYE iş bu üyelik sözleşmesi hükümlerini kabul etmekle internet siteleri içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin GABORAS tarafından açıklanan her türlü beyana uygun davranacağını kabul ve taahhüt etmektedir.
  4. GABORAS’ın web siteleri, app ve sair mecralardan sunduğu ürün veya hizmetler ile bunlara ilişkin rapor, belge, skor, puan ve sair bilgi ve belgeler ile yorum, öneri veya tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Bu mecralarda ÜYE, Ziyaretçi ve 3.kişiler tarafından yapılan her türlü yorum, öneri ve tavsiyeler ilgili kişilerin kişisel görüşleri olup GABORAS’ı bağlamayacaktır. Bu mecralarda yer alan yorum, görüş, tavsiye, bilgi, belge, rapor, skor, puan, sıralama ve sair hususlar ÜYE’nin mali durumu, risk ve getiri tercihlerine uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece GABORAS’a ait mecralarda yer alan bilgilere dayanılarak alınabilecek karar ve eylemler ÜYE’nin beklentilerine uygun sonuçlar doğurmayabilir. ÜYE, yatırım danışmanlığı hizmeti almak ister ise bunu aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ve sairyasal mevzuata göre yetkili kurum ve kuruluşlardan talep etmelidir.
  5. ÜYE tarafından internet siteleri üzerinden erişilen sözel, yazılı, görsel, grafik vs her türlü bilgi ve belge ilk kaynaklara erişilerek iyi niyetle, doğruluğu, geçerliliği, etkinliği için herhangi bir teminat veya garanti verilmeksizin yalnızca bilgi edinilmesi amacıyla yer almaktadır. GABORAS, tarafından sunulan ürün veya hizmetler ÜYE’nin karar vermesine yardımcı olacak bilgi ve belgeler mahiyetindedir. ÜYE tarafından bu bilgi ve belgelere dayanılarak verilecek kararlardan GABORAS sorumlu tutulamaz. ÜYE, verdiği kararların olumsuz sonuçları nedeniyle GABORAS’dan herhangi bir kar kaybı, yoksun kalınan kazanç, maddi veya manevi tazminat, menfi veya müspet zarar ve ziyan vs herhangi bir talepte bulunamaz.
 • ÜYELİK ŞARTLARI ve ÜYELİĞİN SONA ERMESİ
  1. ÜYE tarafından internet siteleri web sitesine üye olabilmek için iş bu sözleşmenin, eklerinin ve kullanım koşullarının elektronik ortamda onaylanmasından sonra başvurunun GABORAS tarafından “üyeliğin” kabul edilmesi şarttır.
  2. İş bu sözleşme GABORAS tarafından üyelik başvurusunun kabul edilmesinden itibaren yürürlüğe girecek olup taraflarca fesh edilmediği takdirde süresiz olarak yürürlükte kalacaktır. ÜYE, herhangi bir neden göstermeksizin üyeliğine son verebilir. Bu halde fesih tarihine kadar kullandığı ürün/hizmet bedellerini eksiksiz olarak ödeyecektir. Ancak GABORAS, ürün/hizmetlerini süre/zaman şartı ile belirlenen kurallara uygun olarak satın almış ise bu süreden önce fesih hallerinde ürün/hizmet bedelleri geri iade edilmeyecektir. ÜYE, Yerel Ağ sisteminde yer alıyor ise GABORAS ve diğer üyelere karşı üstlendiği yükümlülükleri sona ermeden üyeliğini sonlandıramaz.
  3. İş bu sözleşme veya kullanım koşulları ya da sair belgeler ile üstlendiği herhangi bir yükümlülüğü kısmen veya tamamen yerine getirmeyen, yanıltıcı-yanlış bilgi veren ÜYE’nin üyeliğini GABORAS derhal askıya alabilir. Gerekli araştırmadan veya verilen süre içinde aykırılığın giderilmesinden sonra üyeliğin askıda olmasını sona erdirebilir. Ancak aykırılık giderilmez veya sözleşme yükümlülükleri yerine getirilmez üyeliğe son verilebilir.
  4. Daha önce üyeliği askıya alınan veya üyeliği süresiz olarak GABORAS tarafından yasaklanan kişilerin üyeliği ret edilebilecektir.
  5. Yerel Ağ kullanıcısı ÜYE’ler hakkında diğer kullanıcılardan gelecek şikayetler nedeniyle ÜYE’nin üyeliği askıya alınabilir veya süresiz olarak üyelikten çıkartılabilir. GABORAS, tarafından ÜYE’ler için getirilen düzenlemeler çerçevesinde öngörülen puanlama kriterlerini yakalayamayan üyelerin üyeliği de askıya alınabilir veya süresiz olarak üyelikten çıkartılabilir.
  6. GABORAS, herhangi bir gerekçe göstermeksizin veya herhangi bir bildirimde bulunmaksızın ÜYE’nin üyeliğini sona erdirebilir.
  7. GABORAS tarafından üyeliğin askıya alınması veya üyeliğin süresiz olarak yasaklanması veyahut herhangi bir neden olmaksızın dahi üyeliğe son verilmesi ve sair hallerde ÜYE hiçbir şekilde GABORAS’dan cezai şart, tazminat, kar kaybı, yoksun kalınan kazanç, itibar kaybı, menfi veya müspet zarar veya ziyan vs nedenler ile herhangi bir hak ve alacak talep edemez.
  8. GABORAS, ÜYE’nin iş bu sözleşme şartlarına, kullanım koşullarına, bildirim ve uyarılara, kişisel veri ihlali, bilgi güvenliği sistemine risk oluşturacak hal ve hareketleri, itibar ve saygınlığına, fikri ve sınai mülkiyet haklarına aykırılık vs hallerde uğradığı zarar ve ziyanı talep ve tahsil edebilir.
  9. Yerel Ağ kaydı yaptırmak isteyen ÜYE’ler, GABORAS tarafından Gaboras Coğrafi Alan’ına, talep edilen Uzmanlık Seviyesine ve Üye Tipine özel Gaboras GOS ve Yerel Ağ hizmet bedelinin kendisine bildirilmesine müteakip işbu sözleşmede belirtilen GABORAS resmi IBAN adresine ödeme yapmalıdır. İşbu ödeme tarihinden itibaren 1 (bir) ay içinde GABORAS tarafından aranılan şartların sağlanıp sağlanmadığına dair inceleme başlatılır. İnceleme sonucunda beyanları kabul edilebilir olan ÜYE’lere “Yerel Ağ Sorumluluk/Temsilcilik Belgesi” gönderilir. ÜYE’nin işbu belgeyi iş yerinde görünür bir yere asması ve GABORAS’ın resmi internet sitesi, sosyal medya hesabı vb. şekilde bu hususu duyurması ile ÜYE’nin Yerel Ağ Sorumluluğu başlar. GABORAS tarafından uygun bulunmayan başvurular, 45 (kırk beş) gün içinde ÜYE’ye kayıt esnasında bildirmiş olduğu iletişim adresleri aracılığıyla bildirim yapılarak ve ödediği bedel aynen geriiade edilerek reddedilir.  Yerel Ağ Sorumluluk Belgesi’nde münhasırlığın olup olmadığı, Gaboras Coğrafi Alanı, Uzmanlık Seviyesi Ve Üye Tipi belirtilecektir.
  10. Yerel Ağ Sorumlusu işbu sözleşmenin imzalanmasından 6 (altı) ay sonra olmak üzere; mevcut sorumluluğunu yerine getirmede hız, mesleki yeterlilik ve özen gösterme konusunda iyi niyetli olsa bile bu hususlarda yetersiz olduğunun ilk tespitinde kayıt esnasında ÜYE’nin bildirdiği e-posta adresine işbu husus bildirilerek kendisi uyarılır. Yerel Ağ Sorumlusu olmak için aranan şartlardan birinde eksiklik olduğu hususunun ikinci defa tespitinde üyelik iptali dâhil olmak üzere GABORAS’ın her türlü hakkı saklı tutulmaktadır.
  11. Yerel Ağ Sorumlusu’nun hizmet, dikkat ve özen yetersizliğinin ikinci defa tespiti durumunda hizmet, dikkat ve özen yetersizliğini taşıyan Yerel Ağ Sorumlusu’nun bulunduğu bölgede ek temsilcilikler açılabilecek olup yetkin olmayan önceki Yerel Ağ Sorumlusu’nun bu hususa itiraz hakkı bulunmamaktadır.
  12. Yerel Ağ Sorumlusu ve/veya Yerel Ağ Temsilcisi bulunan Gaboras Coğrafi Alan’ında Ek temsilcilik ihtiyacının oluştuğunun GABORAS tarafından tespiti ile yeni veya mevcut başvurular değerlendirmeye alınabilir.
  13. Yeni veya mevcut başvurulardan GABORAS’ı layığıyla temsil edecek ve Yerel Ağ Sorumluluğu unvanını daha etkili kullanacak ÜYE’ler GABORAS tarafından tespit edilip başvurusu kabul edildiğinde bölgesel münhasırlık yetkisi ortadan kalkacaktır.
  14. Belirli bir GABORAS Coğrafi Alan’da münhasır şekilde hizmet verilmekte iken Yerel Ağ Temsilci ataması yapılır ise münhasır yetkiye sahip olan Yerel Ağ Sorumlusu’nun yetkisi yeni temsilci atanmasıyla kendiliğinden sona erer ve unvanı artık Yerel Ağ TEMSİLCİSİ olur.
 • ÜYE’NİN HAK ve YÜKÜMLÜLÜKLERİ
  1. ÜYE,  Gaboras internet sitesinde belirtilen kurallara, beyanlara, yürürlükteki tüm mevzuata ve ahlak kurallarına uygun hareket edeceğini, “Üyelik Sözleşmesi” hükümleri ile Gaboras internet sitesindeki tüm şart ve kuralları anladığını ve onayladığını gayrikabili rücu olarak kabul, beyan ve taahhüt eder.
  2. ÜYE,  aracılığıyla diğer Üye’lere sağlayabileceği hizmet için işin ehli olduğunu, mesleğinin gerektirdiği tüm eğitimleri tamamladığını, mesleki faaliyette bulunması için alması gereken resmi belgeleri almış olduğunu, bunları sistem üzerinden veya fiziken GABORAS’asunacağını gayrikabili rücu olarak kabul, beyan ve taahhüt eder.
  3. ÜYE, GABORAS’ın yürürlükteki mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmakla yükümlü olduğu durumlarda, ÜYE’lere ait talep edilen gizli/özel/kişisel veri-özel nitelikli kişisel veri/ticari bilgileriresmi makamlara açıklamaya yetkili olduğunu, bu sebeple GABORAS’dan hiçbir şekilde tazminat talep etmeyeceğini gayrikabili rücu olarak kabul, beyan ve taahhüt eder.
  4. ÜYE, internet sitesi üzerinden GABORAS’ın aracılığıyla sunduğu ürün/hizmet ile alakalı olarak herhangi bir kişi ya da kurumun haklarının ihlal edildiği, yargı yoluna başvuracağı vs iddiası ile GABORAS’a bildirimde bulunulması halinde GABORAS’ın kendisine ait ad-soyad/unvan, adres, iletişim bilgilerini ilgili tarafa vermesine onay ve muvafakat vermektedir.
  5. ÜYE, kendisine veya personellerine tanımlanan kullanıcı adı ve şifrelerini koruyup gözetmekle, 3.şahıslar ile paylaşmamakla, güvenliğini sağlamakla, koruyup gözetmekle, belirli periyotlar ile şifre değişiklikleri yapmakla münhasıran ve münferiden yükümlü ve sorumludur. Bu konuda ihmal veya kusurlarından dolayı diğer Üyelerin, GABORAS’ınve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği maddi ve/veya manevi her tür zararlardan sorumlu olduğunu gayrikabili rücu olarak kabul, beyan ve taahhüt eder.
  6. ÜYE,  internet sitesi dâhilinde kendisi tarafından sağlanan bilgilerin ve içeriklerin hukuka, ahlaka, kamu düzenine, yürürlükte olan tüm mevzuata ve ekleriyle birlikte işbu Üyelik Sözleşmesine aykırılık teşkil etmeyeceğini ve bunlarla birlikte suç teşkil etmeyeceğini ve/veya 3. kişilerin gizlilik ve telif hakları dahil hiçbir hakkını ihlal etmeyeceğini, herhangi bir ihlale sebebiyet vermesi halinde ise ilgili kişilerin uğradığı veya uğrayacağı zararları karşılamakla münferiden mesul olduğunu gayrikabili rücu olarak kabul, beyan ve taahhüt eder.
  7. ÜYE, GABORAS’ın yazılı onayı olmadan işbu Üyelik Sözleşmesi’ni veya bu Üyelik Sözleşmesi’nin kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü kişiye devir ve temlik edemez. ÜYE, iş bu sözleşme kapsamında sahip olduğu hak ve yetkileri münhasıran kendisi kullanacak olup bunları kısmen veya tamamen ücretli veya ücretsiz olarak 3.kişilere kullandıramaz, istifadesine sunamaz. ÜYE, aynı zamanda İnternet Siteleri üzerinden faydalandığı ürün veya hizmetleri münhasıran kendi kullanımı için talep etmekte olup bunların ticarileştirilerek 3.kişilerin kullanımına sunamaz. Bu yükümlüklere aykırılık halinde GABORAS, iş bu Üyelik Sözleşmesi’ni haklı nedenle feshedebilir, üyeliği dondurabilir, süresiz olarak üyeliği yasaklayabilir. Bu hallerde GABORAS’ın menfi veya müspet zarar ve ziyan talep ve dava hakları saklıdır.
  8. ÜYE, GABORAS’ın ve/veya herhangi bir 3. şahsın ayni veya şahsi haklarına, kişisel verilerine, malvarlığına tecavüz teşkil edecek nitelikteki internet site dâhilinde bulunan yazıları, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veri tabanları, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, başka veri tabanına aktarmayacağını veya bu nitelikte sonuçlar doğurabilecek şekilde İnternet Sitelerine yüklemeyeceğini, Kişisel Verilerin Korunması mevzuatına aykırı olarak veri girişi yapmayacağını, İnternet Siteleri dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluğun kendisine ait olduğunu gayrikabili rücu olarak kabul, beyan ve taahhüt eder.
  9. ÜYE, Gaboras internet sitelerinde yayınlanan içeriğin, paylaşımın, GABORAS tarafından görüntülenme, satış gibi sayılarının artırılması ve/veya reklam, pazarlama, sponsorluk vb. amaçlarla kendi kontrolünde olmayan iş ortaklarının internet sitelerinde ve/veya kendi adına yapacağı reklam ve pazarlama çalışmalarının içeriğinde kullanılabileceği gibi  Gaboras internet sitelerinde yayınlanan içeriğine, paylaşıma ekleme yapmak suretiyle de bu çalışmalara yer verebileceğini, bahsi geçen link ve çalışmalarla ilgili olarak GABORAS’ın herhangi bir sorumluluğu olmadığını ve söz konusu işbirliklerinden kaynaklanan herhangi bir ücret talebi hakkı olmadığını bildiğini gayrikabili rücu olarak kabul, beyan ve taahhüt eder.
  10. ÜYE, GABORAS tarafından kendisine tanımlanan Üyelik Hesabı ve üyelik sisteminde münhasıran iş bu sözleşme kapsamındaki ürün/hizmetlerin kullanımına ilişkin kullanacağını, bu alanlarda özel hayatının veya mahremiyet hakkının ihlaline neden olacak herhangi bir veri bulundurmayacağını, ticari amaçla kullanım için tahsis edilen bu alanın kişisel/özel kullanım için kullanılmayacağını, bu alanlarda bulunan verilerin erişimi veya paylaşılması hallerinde özel hayatının veya mahremiyet hakkının ihlal edildiği iddiasında bulunamayacağını bilmekte ve kabul etmektedir.
  11. ÜYE, GABORAS ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini gayrikabili rücu olarak kabul, beyan ve taahhüt eder.
  12. GABORAS tarafından ÜYE’ye sadece diğer üyelerile iletişim, ürün/hizmetlerin görüntülenebilmesi ve GABORAS ara yüzünün tanımlanan çerçevede kullanılmasına izin verilmekte olup bunun dışında bir amaçla veri tabanı üzerinden belirli bir sayıda veya bütününe yönelik olarak bilgilere ulaşılmaya çalışılması, kısmen veya tamamen kopyalanması, bunların başka mecralarda doğrudan veya dolaylı olarak yayınlanması, derlenmesi, işlenmesi, başka veri tabanlarına aktarılması, bu veri tabanından üçüncü kişilerin erişimine ve kullanımına açılması ve benzer fiillerin işlenmesi gibi hukuka aykırı fiil ve eylemlere hiçbir şekilde izin verilmemektedir. Bu gibi hukuka aykırı fiiller için GABORAS’ın talep, şikâyet, dava ve takip hakları saklıdır.
  13. ÜYE, GABORAS tarafından oluşturulan “Yerel Ağ” sistemine dahil olmuş ise yorum ve puanlama sistemi çerçevesinde derecelendirilmeyi, üst derecede olanların kendisinden daha farklı ticari fırsatlara ulaşabileceğini, bu tarz derecelendirme veya puanlamanın haksız rekabet teşkil etmediğini, kendi derecelendirme veya puanlama sonuçlarının yükseltilmesinin kendi çabasına bağlı olduğunu, kriterlerin ÜYE’ler için GABORAS tarafından belirlenerek yayınlandığını, buradaki sonuçların talep edilebilirliğini arttıracağını veya düşüreceğini, derece veya puanlarının düşük çıkmasından dolayı herhangi bir zarar ve ziyan talep edemeyeceğini, bu alanda tüm ürün/hizmet süreçlerinin elektronik olarak kendisine bildirileceğini bilmekte ve kabul etmektedir.
  14. ÜYE, GABORAS tarafından oluşturulan “Yerel Ağ” sistemine dahil olmuş ise GABORAS’ın oluşturduğu seminerler, eğitimler, anketler, bildirim ve dijital ortamda veya telefon ile gerçekleştirilen bilgi taleplerini takip etmek, cevaplamak, yerel ağ üyeliğini gösterir materyalleri görünür alan ve girişlerde sergilemek, anlatılan veya bildirilen standartlarda ürün/hizmet sunmak zorundadır. Aksi halde Skorlama Sisteminde olumsuz değerlendirmeye tabi tutulacaktır.Değerlendirme sonuçları var ise münhasırlık dahil, üyelik ve tüm kazanım, edinim ve haklara GABORAS kararı ile etki edebilecektir.
 • GABORAS’IN HAK ve YÜKÜMLÜLÜKLERİ
  1. GABORAS, işbu “Üyelik Sözleşmesi”nde bahsi geçen hizmetleri; ilgili hizmetlerin sunumuyla ilgili intenet sitesinde belirtilen açıklamalar ve işbu Üyelik Sözleşmesi’nde belirtilen koşullar dâhilinde yerine getirmeyi, işbu Üyelik Sözleşmesi kapsamında belirtilen hizmetlerin sunulabilmesi için gerekli olan teknolojik altyapıyı tesis etmeyi ve işletmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. İşbu madde içerisinde belirtilen teknolojik altyapı tesis etme yükümlülüğü, sınırsız, kesintisiz ve eksiksiz bir hizmet taahhüdü anlamına gelmemektedir. GABORAS her zaman herhangi bir bildirimde bulunmadan işbu “Üyelik Sözleşmesi” ile belirlenen hizmetlerini ve teknolojik altyapısını durdurabilir veya son verebilir.
  2. GABORAS, ÜYE’ye ticari ürün/hizmetlerini sunmayı, yine ÜYE’nin kendi ticari ürün/hizmetlerini 3.kişilere sunabilmesine yönelik bir elektronik platform sunmaktadır. GABORAS, ÜYE’ye iş bu üyelik sözleşmesi ile herhangi bir ticari kazanç, fayda, reklam-tanıtım vs bir taahhütte bulunmamaktadır.
  3. GABORAS, ÜYE tarafından GABORAS’a iletilen veya üzerinden ÜYE tarafından yüklenen bilgilerin ve içeriklerin doğruluğunu araştırmakla yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi, söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından veya yayınlanmasından dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan sorumlu tutulamaz.
  4. GABORAS, Üyelik Sözleşmesi ile belirlenen amaç ve kapsam dışında da üye olma aşamasında talep edilen ad-soyad/ticari unvan, telefon numarası, e-posta adresi, adres, işletme türü gibi bilgileri; yürürlükte bulunan mevzuatta öngörülen koşullara tabi şekilde ve gerektiğinde ek onayları ve açık rızaları almak suretiyle sms, e-posta, site içi bilgilendirmeler ve benzeri yöntemlerle, tanıtım ve bilgilendirme amaçlı iletişim faaliyetleri, araştırma, pazarlama faaliyetleri ve istatistikî analizler yapmak amacıyla veya gerektiğinde “ÜYE” ile temas kurmak, süreçlerini iyileştirme amaçlı araştırmalar yapmak, veri tabanı oluşturmak ve pazar araştırmaları yapmak için kullanabilir, GABORAS’ın işbirliği içinde olduğu işletmelere aktarabilir, bu firmalar tarafından işlenebilir, ticarileştirebilir ve kullanılabilir.
  5. GABORAS, gerek kendisinin veya gerekse 3.kişilerin sahip olduğu veya işlettiği başka internet sitelerine, dosyalara veya içeriklere link verebilir ve link alabilir. Bu linkler ÜYE’ler tarafından veya sadece referans kolaylığı nedeniyle GABORAS tarafından sağlanmış olabilir ve linkin yöneldiği web sitesini veya işleten kişisini desteklemek amacıyla veya internet sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde doğrulama beyanı veya garanti niteliği taşımamaktadır. İnternet Sitesi üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen diğer internet siteleri, dosyalar ve içerikler, bu linkler vasıtasıyla erişilen internet sitelerinden sunulan hizmetler, ürünler veya bunların içeriği hakkında GABORAS’ın herhangi bir sorumluluğu yoktur.
  6. GABORAS, İnternet Sitesinin işleyişine, hukuka, başkalarının haklarına, “Üyelik Sözleşmesi” koşullarına, kişisel verilerin korunmasına, genel ahlak kurallarına aykırı olan içerik, mesaj, paylaşım ve sair hususları istediği zaman ve şekilde erişimden kaldırabilir. GABORAS bu mesajı giren ÜYE’nin üyeliğine herhangi bir bildirim yapmadan son verebilir.
  7. GABORAS internet sitelerinde veya reklam alanı ve mecrası olarak belirleyeceği tüm alanlarda kendinin ya da ÜYE’lerinin reklamını yayınlayabilir.
  8. GABORAS’ın, GABORAS çalışanlarının ve yöneticilerinin, GABORAS internet sitelerinde ve yazılı, görsel basın ve farklı mecralarda ÜYE’ler ve Kullanıcı’lar tarafından sağlanan içeriklerin hukuka uygun olup olmadığını, gerçekliğini, doğruluğunu araştırmak ve kontrol etmek yükümlülüğü bulunmamaktadır.
  9. GABORAS’ın, ÜYE tarafından sunulan hizmet sebebi ile herhangi bir şekilde 3.kişilere ve/veya kamu kurum ve kuruluşlarına ödemek zorunda kalabileceği her türlü tazminat, idari veya adli para cezaları için ÜYE’ye rücu hakkı saklıdır.
  10. GABORAS, 5651 sayılı “İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun” kapsamında “Yer Sağlayıcı” olarak faaliyet göstermektedir. İlgili mevzuat uyarınca Gaboras internet sitelerinde yer alan içerikler de dahil olmak üzere her türlü bilginin, içeriğin, ilanın ve/veya görselin gerçekliğini, orijinalliğini, güvenirliğini ve doğruluğunu kontrol etmek veya hukuka aykırı olup olmadığını araştırmak ve bunlar sebebiyle ortaya çıkabilecek zararlardan sorumluluğun GABORAS’a ait olmadığını gayrikabili rücu olarak kabul, beyan ve taahhüt eder.
 • MALİ HUSUSLAR ve GELİR PAYLAŞIMI
  1. ÜYE, İnternet Siteleri üzerinden sunulan ürün veya hizmetler için ayrıca sözleşme yapmaması veya belge onaylamaması halinde “ Web Sitesi Üyelik Sözleşmesi“ adlı sözleşmeyi onaylaması ile ürün/hizmet satın alma işlemi aşamasına geçebilecektir. Üyelik aşamalarının tamamlanmaması halinde herhangi bir satış gerçekleştirilmez.  
  2. GABORAS, sunduğu ürün/hizmetlerin kullanım şartlarını, fiyatlandırılmasını, gelir paylaşım oranlarını, iskonto, ödeme ve sair hususlarını münhasıran kendisi belirleyecektir. ÜYE, İnternet Siteleri üzerinden sunulan ürün veya hizmetleri talep eder iken hangi ürün veya hizmeti talep etti ise onun o anki geçerli ticari şartlarına tabi olacak ve gerekli ürün/hizmet bedellerini ödeyecektir.
  3. GABORAS, İnternet Siteleri üzerinden sunduğu ürün veya hizmetlere ilişkin kullanım koşulları veya fiyat listeleri ile ürün veya hizmetlerin ticari şartlarını ilan edebilecek veya yapılacak diğer sözleşme, belge ve sair hususlar ile bunların bedelini kullanıcıya bildirecektir.
  4. Yerel Ağ’da gelir modeli, kazan – kazan prensibi üzerine oturan hasılat paylaşımıdır.
   1. GABORAS PLATFORM PAYI: Gaboras Platform’u dijital ortamda mülk yönetimi, müşteri yönetimi ve hizmet sağlayıcı yönetimi olmak üzere gayrimenkul ticaretine yönelik tanımlı süreçlerin dijital platformlar üzerinden yürütülmesini sağlar. Yönlendirme, talep, hizmet ve ürünün sunumu ve teklif dâhil iletişim faaliyetleri platform üzerinden gerçekleştirilir. Bu hizmetler karşılığında Gaboras Platform payı, gerçekleşen her bir TAŞINMAZ TİCARETİ işleminin karşılığı resmi komisyon gelirlerinin %10’u (yüzde on) olarak tanımlanmıştır. GABORAS, Platform payı olarak başkaca herhangi bir bedel talep etmez. Bu pay, sadece GABORAS’ındır.
   2. MÜLK KAYIT ETTİREN PAYI: Yerel Ağ ÜYE’si olarak GABORAS dijital platformlarına gayrimenkulü kayıt ettirmiş ve ticarete yönelik olarak Market’e sunmuş ve GABORAS tarafından ilgili gayrimenkul için onay alarak işlem gerçeklemesi durumunda hizmet payından alınmaya hak kazanılan orandır. Bu oran TAŞINMAZ TİCARETİ işleminin karşılığı resmi komisyon gelirlerinin %25’i (yüzde yirmi beş) olarak tanımlanmıştır.
   3. MÜŞTERİ GETİREN PAYI: Yerel Ağ ÜYE’si olarak GABORAS tarafından görüntüleme yetkisi verilmiş veya bildirimi yapılmış gayrimenkullerin satış veya kiralanmasına yönelik müşteri ve müşteri tekliflerini sisteme kayıt eden ve işlem gerçekleşmesi durumunda toplam hizmet bedelinden verilmesine hak kazanılan orandır. Bu oran TAŞINMAZ TİCARETİ işleminin karşılığı resmi komisyon gelirlerinin %45’i (yüzde kırk beş) olarak tanımlanmıştır.
   4. YEREL AĞ SORUMLUSU PAYI: GABORAS sistemlerine ÜYE’ler tarafından tanımlanmış olan talep ve arzların münhasıran tanımlı üyesinin olması durumunda bölgelerdeki üyelere yönlendirilmesi, ihtiyaç duyulan ve GABORAS tarafından talep edilen yerinden hizmetlerin (yer gösterme, bilgi sağlama, sunumlar, resmi kurum incelemeleri, müşteri danışmanlığı, anahtar muhafaza etme, fotoğraf çekme, yer gösterme sözleşmesi imzalama vb.) sağlanması ve ticari işlemin gerçekleşmesi durumunda toplam hizmet bedelinden verilmesine hak kazanılan orandır. Bu oran TAŞINMAZ TİCARETİ işleminin karşılığı resmi komisyon gelirlerinin %20’si (yüzde yirmisi) olarak tanımlanmıştır.
   5. YEREL AĞ TEMSİLCİSİ PAYI: GABORAS sistemlerine ÜYE’ler tarafından tanımlanmış olan talep ve arzların münhasıran tanımlı üyesinin olmaması durumunda bölgelerdeki Yerel Ağ ÜYE’lerine sorumluluk alınması için yönlendirilmesi, ÜYE tarafından onay verilmesi hâlinde; ihtiyaç duyulan ve GABORAS tarafından talep edilen yerinden hizmetlerin (yer gösterme, bilgi sağlama, sunumlar, resmi kurum incelemeleri, müşteri danışmanlığı, anahtar muhafaza etme, fotoğraf çekme, yer gösterme sözleşmesi imzalama vb.) sağlanması ve ticari işlemin gerçekleşmesi durumunda toplam hizmet bedelinden verilmesine hak kazanılan orandır. Bu oran TAŞINMAZ TİCARETİ işleminin karşılığı resmi komisyon gelirlerinin %20’si (yüzde yirmisi) olarak tanımlanmıştır.
  5. GABORAS tarafından sunulan ürün/hizmetlere aksi bildirilmediği veya başkaca bir ticari koşul sunulmadığı sürece KDV ilave edilecektir.
  6. GABORAS, iş bu sözleşme yapılır iken yürürlükte olmayan ürün/hizmetleri için ek ücret veya ek şartlar belirleyebilir. GABORAS, sisteminin güncellenmesi, versiyon yükseltilmesi vs benzeri teknik geliştirmeler ve uygulamalar yapabilir. Bu hallerde ÜYE’nin yeni durumdan nasıl yararlanacağı GABORAS tarafından belirlenecektir. Ek ücret veya ek şartları kabul etmeyen ÜYE eski versiyon veya sistemi kullanmaya devam edebilecektir. Eğer eski versiyon veya sistem tamamen devreden kalkmış ise kullanıcıya sözleşme süresi sonuna kadar GABORAS’ın belirleyeceği sınırlara göre aynı şartlarda yeni haklar tanımlanabilir.
 • FİKRİ ve SINAİ MÜKİYET HAKLARI
  1. ÜYE, işbu Üyelik Sözleşmesi uyarınca internet sitesinde yayınlayacağı ilan, ürün vs. içeriklerinde 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu (“FSEK”) ve 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu (“SMK”) da dâhil olmak ilgili mevzuat kapsamında 3.kişilerin haklarını ihlal etmeyeceğini, paylaşılacak içeriklerde bahsi geçen Kanunlar kapsamında korunan bir fikri veya sınai mülkiyet hakkı olması halinde hukuka uygun olarak gereken tüm izinleri, hak ve yetkiyi aldığını, alacağını ve bu izinlerin alınmasından sadece kendisinin sorumlu olduğunu, aksi halde 3. kişiler ve/veya GABORAS nezdinde doğabilecek tüm zararları derhal tazmin edeceğini gayrikabili rücu olarak kabul, beyan ve taahhüt eder.
  2. ÜYE, Gaboras internet sitesinde yayınlayacağı ilanlarda, ürünler, bilgi ve belgeler vs. yer alan ve korumaya tabi olan içeriklerin FSEK’in 21.ve 25. maddelerinde düzenlenen işleme, çoğaltma, yayma, temsil ve işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim hakları ile SMK kapsamındaki haklarının GABORAS tarafından reklam ve pazarlama faaliyetleri ve işbu Üyelik Sözleşmesi’nin 5.i. maddesi kapsamında herhangi bir sınırlama olmaksızın kullanılabileceğini işbu Üyelik Sözleşmesi ile herhangi bir ücret talep etmeksizin izin verdiğini ve bu izni vermeye hukuka uygun olarak yetkili olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.
  3. ÜYEGABORAS’ınmarka ismi ve logosu da dâhil olmak üzere internet sitesinde  ve sair uygulamalarında yer alan ve FSEK, SMK ve sair mevzuatlar uyarınca korumaya konu olan hiçbir içeriği, kod ve yazılımlar da dahil olmak üzere, kullanmayacağını ve kullandırmayacağını, kopyalamayacağını, çoğaltmayacağını, değiştirmeyeceğini, yaymayacağını, bunlara bağlı çalışmalar yapmayacağını ve Site ve uygulamalarında yer alan kod ve yazılımlara hiçbir eklemeye yapmayacağını gayrikabili rücu olarak kabul, beyan ve taahhüt eder. Aksi halde, GABORAS’ın uğrayabileceği tüm zararları derhal tazmin edeceğini gayrikabili rücu olarak kabul, beyan ve taahhüt eder.
 • KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI ve GİZLİLİK
  1. GABORAS, ÜYE’nin ve tüzel kişisi olması halinde temsilcisinin kişisel verilerini Kişisel Verileri Koruma Mevzuatına uygun olarak işleyebilir, kullanabilir, aktarabilir, paylaşabilir. GABORAS, Kişisel Verilerin Korunması Politika belgelerinde, prosedürlerinde, sözleşme maddelerinde, kullanım koşullarında istediği zaman değişiklik yapabilir. Değişiklikler internet sitesinde yayınlandığı anda yürürlüğe girer. GABORAS, ilgili değişiklikleri ÜYE’ye, işbu sözleşmede belirtmiş olduğu iletişim yolları veya GABORAS’ın diğer uygulama içi bildirimleri ile gönderecek olup güncel hali internet sitesinde yer alacaktır. ÜYE, Yerel Ağ sistemine dâhil ise diğer üyeler ile iletişim kurabilmesi yani yerel ağ ve yerel ağ gibi kişilerin birbirleri ile iletişim kurarak ticari ilişkilerini yürütmesinin esas hizmet teşkil edeceği hizmetler verilebilmesi içinad-soyad-telefon-eposta gibi gerekli kişisel verilerinin paylaşılacağını bilmektedir.
  2. ÜYE, Gaboras internet siteleri dahilinde eriştiği veya paylaştığı ya da işlediği kişisel verileri yalnızca bu bilgileri ifşa eden üyenin veya GABORAS’ın ifşa ettiği amaçlara uygun olarak kullanmakla yükümlü olup elde ettiği üyelere veya sair 3.kişilere ait kişilere ait kişisel verilerin korunmasından, işlenmesinden, aktarılmasından, paylaşılmasından, KVKK mevzuatı kapsamındaki tüm yükümlülüklerden kendisinin de veri sorumlusu olarak ayrıca sorumlu olduğunu, GABORAS’ın kendi sistemlerinde nin kullanımı için zorunlu olarak topladığı kişisel veriler dışındaki hiçbir kişisel veri için yükümlülük ve sorumluluğunun bulunmadığını, iş bu sözleşme vasıtası veya sayesinde işlediği kişisel verileri; veri sorumlusu veya veri işleyen olarak işlediği diğer kişisel verileri korumakta gösterdiği/göstermesi gereken özenden daha az seviyede olmayacak şekilde büyük bir gizlilikle ve tedbirle koruyacağını, hiçbir durumda GABORAS’ı hukuki, maddi, manevi olarak sıkıntıyasokmayacağını, özenli, basiretli ve öngörülü tacir sıfatı ile hareket edeceğini kabul beyan ve taahhüt etmektedir.
  3. ÜYE işbu online sözleşmenin onay tarihi itibariyle, üyelik süresi boyunca ve üyeliğin sonlanması durumunda üyeliğin sona ermesi tarihinden itibaren 2(iki) takvim yılı ile sınırlı olarak GABORAS ürün, işleyiş, işlem, hizmetler ve ortaklıkları ile ilgili yazılı ve görsel medya, internet siteleri, platformlar dahil herhangi bir mecrada GABORAS onayı olmaksızın olumlu veya olumsuz görüş ve yorum paylaşamaz.
  4. ÜYE, işbu sözleşmenin tarafı olmayan ve kendi hâkimiyet ve/veya tarafında bulunan gayrimenkul sahibi, kiracı, kiralayan, tapu kaydında yer alan kişiler, çalışan, kefil, referans, müşteri, müşteri adayı vs statülerdeki 3. kişilere ait kişisel verileri üzerinden işlemek veya paylaşmak durumunda ise bu kişilerin 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 10.madde ve Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğin 6.maddesi gereği hem GABORAS hem de ÜYE tarafından ayrı ayrı “Aydınlatılması” ve gerekiyor ise “Açık Rıza”larının alınması gerektiğini, 3.kişilerin kişisel verilerini ne işlemekle veya paylaşmakla bu kişileri aydınlatmış veya açık rızalarını almış sayılacağını, herhangi bir ihtilaf halinde veya 3.kişilerin GABORAS’a yöneltecekleri taleplerinin yerine getirilmesi anlamında her türlü ispat külfetinin kendisine aitolduğunu, bu yükümlüklerini ihlal etmesi halinde GABORAS’ın uğrayacağı her türlü zarar ve ziyanı tazmin edeceğini kabul beyan ve taahhüt eder.
  5. GABORAS, işbu 3. Kişilere ilişkin kendi aydınlatma ve gerekiyor ise açık rıza alma yükümlülüğünü ifa edebilmek için ÜYE tarafından sistemine işlenen veya sistemde paylaşılan kişisel verilerin 3. Kişilere ait olduğunun beyan edilmesi halinde GABORAS, ÜYE’nin bildirdiği 3.kişilere ait iletişim araçlarına (e-posta, SMS vs) yapacağı bildirimler ile bu yükümlülüğünü yerine getirecektir. ÜYE’nin GABORAS ile paylaşmış olduğu işbu 3.kişilere ilişkin kişisel verilerin ilgili 3.kişiyeait olmaması, eksik veya yanlış olması, paylaşılan iletişim bilgilerinin hatalı olmasıvs hallerde de tüm sorumluluk ÜYE’ye aittir. GABORAS’ın bu şekilde yükümlülüğünü yerine getirmesi ÜYE’nin sorumluluklarını ortadan kaldırmayacaktır.
  6. ÜYE, gerek kendisine veya tüzel kişi olması halinde tüzel kişi temsilcisine ait kişisel verileri ne işlediği veya paylaştığı takdirde, işbu kişisel verilerin bu şekilde amaçla bağlı ve sınırlı olmak üzere “Aleniyet” kazanacağını, aleniyet kazanan kişisel verilerin alenileştirilme amacına bağlı olarak GABORAS tarafından kullanılabileceğini, aktarılabileceğini, işlenebileceğini, bu faaliyetlerin hukuka aykırı veri işleme sayılmayacağını bildiğini, GABORAS’ı bu konuda yetkilendirdiğini kabul beyan ve taahhüt etmektedir. ÜYE’nin kendisi veyahut 3. Kişilere ilişkin özel nitelikli kişisel verileri sisteme veyahut sistem üzerinden işlemesi veyahut paylaşması ise kural olarak yasak olup; tespit edilmesi halinde bu veriler silinecek, yok edilecek veyahut anonimleştirilecektir. İşbu kural ihlali halinde ÜYE’nin üyeliğine son verilebileceği gibi GABORAS uğradığıher türlü zarar ve ziyanı tazmin edebilecektir.
  7. ÜYE, işbu sözleşme vasıtası veya sayesinde işlediği veya işleyebileceği kişisel verileri hukuka aykırı işlemeyeceğini, işlenen kişisel verilere hukuka aykırı erişimleri önleyeceğini, işlenen kişisel verilerin muhafazasını sağlayacağını ve tüm bu taahhütlerin amacına uygun güvenlik düzeyinin temin edilmesine yönelik her türlü teknik ve idari tedbiri alacağını, işbu verileri Kişisel Verileri Koruma Mevzuatına aykırı olarak başkasına açıklamayacağını ve işleme amacı dışında kullanmayacağını, muhafaza etmeyeceğini ve Kişisel Verileri Koruma Mevzuatına aykırı olarak gerek yurt içi gerekse yurt dışındaki üçüncü taraflara aktarmayacağını ve bu taahhüdün aralarındaki organik bağ dâhil her türlü ilişkinin bitiminden sonra da süresiz olarak devam edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
  8. ÜYE, kişisel verilere ulaşımı/erişimi bulunan personeli ve varsa alt yüklenici personeli başta olmak üzere personeli ve alt yüklenici personellerini kişisel verilerin korunması ve bilgi güvenliği kapsamında eğittiğini, işbu personeller ile gizlilik sözleşmesi imzaladığını taahhüt etmektedir. ÜYE, bahsi geçen personelin ve varsa alt yüklenicisinin personelinin işbu sözleşme veya mevzuatta yer alan düzenlemelere aykırı davranması halinde oluşacak zararlardan münhasıran sorumlu olacağını gayri kabili rücu olarak kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.
  9. ÜYE, işbu sözleşme vasıtası veya sayesinde verisi işlenen ilgili kişilerce kendisine başvurulması halinde; işbu ilgili kişi başvurusu hakkında GABORAS’a derhal ve en geç 3(üç) gün içerisinde yazılı veya elektronik ortamda bildirimde bulunacak, başvuru hakkında GABORAS’ın yazılı veya elektronik ortamda ilettiği talimatına uygun olarak ilgili kişiye en kısa sürede ve en geç 30 gün içerisinde cevap verecek, GABORAS’ın kararına göre ilgili kişinin başvuru konusu talebini yerine getirecektir.
  10. ÜYE, iştirakleri, ayrı ayrı müdürleri, memurları, işçileri, alt Yüklenicileri/tedarikçileri ve onların işçileri, avukatları, muhasebe, YMM, uzmanları ve diğer acente ve danışmanları, iş ortakları ve onların çalışanlarının kendi temsilcisi olduğunu kabul etmektedir.  İşbu sözleşmenin amacı doğrultusunda iştirak; idare eden, idare edilen ya da taraflardan birinin idaresi altında bulunan bir teşebbüsü ifade edecektir. ÜYE, işbu Sözleşmenin temsilciler tarafından herhangi bir şekilde ihlal edilmesi halinde sorumlu olacak ve temsilcilerin kişisel veriyi yetkisiz bir biçimde işlemesi, ifşa etmesi, yurt içi ve yurt dışı aktarması ya da kullanmasını önlemek adına gerekli makul her türlü önlemi alacak, aksi halde oluşacak zararlardan münhasıran gayri kabili rücu olarak sorumlu olacaktır.
  11. ÜYE, Avrupa Birliği (AB)’de ikamet eden bir gerçek kişi veya tüzel kişi temsilcisi ise kendi kişisel verileri ile ilgili olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ikincil düzenlemelerinin uygulanacağını, çıkabilecek tüm hukuki sorunlarda kanunlar ihtilafı kurallarına bakılmaksızın Türkiye iç hukukunun uygulanacağını, 95/46/EC sayılı Avrupa Birliği Direktifinin, Genel Veri Koruma Regülasyonunun (GDPR)’ın uygulanmayacağını, Türk Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanunun kanunlar ihtilafı kaidelerinin uygulanmasını talep etmekten feragat ettiğini kabul beyan ve taahhüt eder.
  12. ÜYE, GABORAS üyeliği ve/veya sunduğu ürün/hizmetler için yayınladığı ilanlar nedeniyle alenileşmiş olan kişisel verilerinin Google veya diğer arama motorları veya benzer verileri indeksleyen sistemler tarafından kaydedilmesi, işlenmesi, arama sonuçlarında çıkarılması gibi durumlar için GABORAS’ın herhangi bir dahlinin, katkısının olmadığını ve kişisel verilerin indekslenmek veya sair yöntemlerle aramaya mahsus yapılandırılmış sistemlerde herhangi bir şekil ve surette işlenmesi veya aktarılmasından dolayı GABORAS’ın herhangi bir sorumluluğu olmadığını, veri sahibi olarak yapacağı başvuru ve taleplerini başta indekslemeyle ilgili süreçlerde veri sorumlusu sıfatını haiz olan Google olmak üzere diğer arama motorları veya arama sistemleri, indeksleme sistemleri işleten veri sorumlusu gerçek veya tüzel kişilere yöneltmeyi kabul beyan ve taahhüt etmektedir.
  13. İşbu sözleşmenin tarafı olan ÜYE tüzel kişi ise adına sözleşmeyi imzalamaya/onaylamaya yetkili olan kişinin işbu sözleşmenin kurulması ve ifası sırasında bir takım kişisel verileri GABORAS tarafından işlenebilecektir.
  14. GABORAS tarafından işlenebilecek kişisel veriler hakkında GABORAS, Kişisel Verileri Koruma Mevzuatına uygun olarak Aydınlatma Yükümlülüğünü yerine getirmek amacı ile Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Ürün veya Hizmet Alan Kişi Aydınlatma Bildirimi’ni işbu sözleşmenin ayrılmaz bir parçası halinde getirmiştir. (EK:2: Kişisel Verilerin Korunması Ürün veya Hizmet Alan Kişi Aydınlatma Bildirimi)
 • MÜCBİR SEBEP
  1. İş bu sözleşmenin imzalandığı/onaylandığı tarihte taraflarca öngörülmesi mümkün olmayan deprem, su baskını, sel, doğal afetler, yangın, salgın hastalık, savaş, olağanüstü hal, grev, lokavt, teknik alt yapı veya internet arızaları, kamu otoritelerinin internet erişimini sınırlaması, yavaşlatması veya kesmesi, sisteminin güncellenmesi veya versiyon yenilemeleri, elektrik kesintileri, yazılım/nin hacklenmesi, veri ihlali veya veri koruma çalışmaları, yazılımcı veya tedarikçilerden kaynaklanan sorunlar, resmi kurum veya kuruluşlardan sağlanan verilere ulaşım imkanlarının kısıtlanması, engellenmesi veya yasaklanması vs haller mücbir sebep olarak kabul edilmiştir.
  2. Mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, GABORAS işbu Üyelik Sözleşmesi ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü tutulamaz. Bu ve bunun gibi durumlar, GABORAS için, gecikme, eksik ifa etme, ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecektir. Bu durumlar için GABORAS’tan herhangi bir ad altında tazminat talep edilmesi mümkün değildir.
  3. Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, GABORAS işbu Üyelik Sözleşmesi ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, GABORAS için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için GABORAS’dan herhangi bir ad altında tazminat talep edilemeyecektir. Mücbir sebep terimi; doğal afet, isyan, salgın hastalık, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, kamu kurum ve kuruluşlarının işlemleri, yasal mevzuatın getirdiği yükümlülükler, mahkeme kararları, hacker veya siber saldırılar, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dâhil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve GABORAS’ın gerekli özeni göstermesinerağmen önleyemediği kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.
 • SÖZLEŞME ve EKLERİNE İLİŞKİN DEĞİŞİKLİKLER
  1. GABORAS, herhangi bir gerekçe göstermeksizin dilediği zaman ve dilediği şekilde tek taraflı olarak işbu üyelik sözleşmesini, eklerini, kullanım şartları, politika ve belgelerini değiştirebilir, güncelleyebilir.
  2. GABORAS tarafından yapılan bu değişiklik veya güncellemeler internet sitesinde yayınlandığı tarihte yürürlüğe girecek olup ayrıca ÜYE’ye bildirim veya duyuru yapılması şart değildir.
  3. Değiştirilen veya güncellenen hükümler geçmişe şamil olmayıp yürürlüğe girdiği tarihten sonraki hususlara etkili ve sonuç doğuracaktır.
 • BİLDİRİM, DELİL ŞARTI, İHTİLAFLARIN ÇÖZÜMÜ
  1. GABORAS, iş bu sözleşmenin uygulanmasına yönelik her türlü bildirim, talep, ihbar veya ihtarları ÜYE tarafından iş bu sözleşme ile bildirilen veya güncellenen kullanıcı hesabında bulunan elektronik posta, adres, cep telefonu gibi iletişim araçları ile yapacaktır. Bunlardan birine bildirim yapılmış olması yeterlidir.
  2. ÜYE, taraflar veya kendisi ile diğer üyeler arasındaki her türlü ihtilafların hallinde GABORAS tarafından tutulan log kayıtları, elektronik iz, kullanıcı işlemleri, GABORAS ticari defter ve kayıtları, elektronik bildirim kayıtları HMK 193.madde anlamında kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini iş bu hükmün delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul beyan ve taahhüt eder.
  3. Taraflar iş bu sözleşmeden doğan ihtilafların hallinde iyi niyetli bir şekilde dostane çözüm yollarını deneyeceklerini kabul etmektedirler. Bu bağlamda taraflar ihtilafları öncelikle Arabulucu huzurunda çözüme kavuşturmaya gayret edecektir.
  4. Taraflar, dostane bir çözüm bulamadıkları takdirde İstanbul Mahkeme ve İcra Dairelerinin yetkili ve görevli olduğunu kabul beyan ve taahhüt ederler.
  5. Taraflar arasındaki ihtilafların hallinde Türkiye Cumhuriyeti Hukuku uygulanacaktır.
 • YÜRÜRLÜK TARİHİ
  1. İşbu Üyelik Sözleşmesi ve ayrılmaz parçası olan ekleri, ÜYE’nin elektronik olarak onay vermesi ve GABORAS tarafından bu talebin kabul edilmesi ile elektronik ortamda akdedilerek yürürlüğe girmiştir. Üyelik Sözleşmesinin veya eklerinin herhangi bir hükmünün geçersizliği, mevzuata aykırılığı veya uygulanabilir olmaması Üyelik Sözleşmesi’nin geri kalan hükümlerinin yürürlüğünü etkilemeyecektir. 
 • EKLER
  1. ÜYE, iş bu sözleşmede atıf yapılan eklerin sözleşmenin ayrılmaz parçası ve mütemmim cüz’ü olduğunu, sözleşmeye onay vermek ile sadece sözleşme içeriğini değil aynı zamanda atıf yapılan tüm eklerini de onaylamakta ve kabul etmektedir.
  2. ÜYE, GABORAS tarafından ileride sunulacak ürün/hizmetler için tek taraflı olarak belirlenecek kural ve şartların da iş bu sözleşmenin eki olacağını bilmekte ve kabul etmektedir.
  3. Aşağıdaki belgeler iş bu sözleşmenin ayrılmaz parçası ve ekidir.
TaraflarGABORASÜYE
Ad-Soyad/ÜnvanGABORAS GAYRİMENKUL BORSASI AŞ 
Tarih  

ÜCRETSİZ E-POSTA ABONELİĞİ