GABORAS
Mobil Uygulama
İndir

Gayrimenkul Kıymetler Borsası’nın Ekonomik Büyüklüğü Nedir?

Gayrimenkul sektörü, ülke ekonomisinde %16’lık bir orana sahiptir. Gömülü sermayeden kaynaklanan atıl güç, geri kazanılarak milli servete dönüştürülecektir. Ekonomiye doğrudan katkısının yanı sıra, gayrimenkul kıymetlerinin ihracıyla sağlanan sermaye birikiminin 4 Trilyon TL olması hedeflenmektedir..

İmar barışı ile birlikte, kayıt dışı konumunda olan 13 milyon taşınmazın beyan esaslı olarak kayıt altına alınması varlık stokunun katlanmasına neden olacaktır. Rayiç değerlerin ve yapı kayıt belgelerinin sermaye değeri ifade etmesi bankacılık açısından teminat kabul edilecektir.

İstanbul kentsel dönüşümünün deprem odaklı ele alınması dolayısıyla, altyapıdan üst yapıya, iskândan turizme, ticaretten hizmetlere, sağlıktan rekreasyona kadar 100-150 milyar USD’ye ulaşan gayrimenkul piyasa rayiç değeriyle karşılaşılmaktadır.

Kanal İstanbul gibi değer atanan proje geliştirmelerde oluşacak gayrimenkul ve kıymet ihraçlarının piyasa rayiç büyüklüğü 50 milyar doların üstündedir. Boğaz’ın mevcut yapı stoklarının kayıt altına alınması ve/veya turizm işlevine verilebilmesi 150-200 milyar USD’dir.

Ülke genelinde yüzlerce yıl gayrimenkulü yatırım aracı görmüş bir toplumun bu yatırımından sermayeyi geri kazanıma geçmesi, bunun enstrümanlarını içselleştirmesi 2023 hedeflerinin ta kendisidir.  GKB ile ülkemizin bir kat daha büyüyeceği öngörülmelidir.

Bu içerik size yardımcı oldu mu?


ÜCRETSİZ E-POSTA ABONELİĞİ