GABORAS
Mobil Uygulama
İndir
“Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen’e Ziyaret”

GABORAS Gayrimenkul Borsası heyeti Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ile bir araya geldi. Toplantıda belediye hizmetlerinin etkinliğinin arttırılması için büyük verinin kullanılmasının gerekliliği vurgulandı. Şeffaf, hesap verilebilir, ölçülebilir yöntemlerle yerel yönetimlerin hizmet kalitesinin yükseltilmesini amaçlayan GABORAS Belediye Reyting Sistemi hakkında bilgi verildi. Belediyelerin hizmet etkinlik düzeylerinin yükseltilmesi, başarı ölçütünün standartlaştırılması, yerel yönetim kararlarında vatandaşın katılımının artırılması, rasyonel ve şeffaf belediye yönetimlerinin oluşması, belediye hizmetlerinin dijitalleşmesi, sürdürülebilir kalkınma hedefl erinin yerel düzeyde takibinin sağlanmasını sağlayacak Belediye Reyting Sistemi (BRS) daha verimli yönetimlere yol açacak.

10 Ocak 2020